ΠΟΛΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΠΟΛΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: ΠΟΛΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: ΠΟΛΜΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

Διεύθυνση: Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα

Τηλέφωνο: 210 9510017

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 149219501000

ΑΦΜ: 801105504

ΔΟΥ: Α Καλλιθέας

Στοιχεία Δημοσιότητας

Η διάρκεια της εταιρείας ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη, αρχίζει από την ημέρα που ενεγράφη η εταιρεία στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) – ημ/νία σύστασής της η 11/02/2019 και λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους δύο χιλιάδες τριάντα ένα (2031)

Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000 €), διαιρούμενο σε εκατό (100) εταιρικά μερίδια ονομαστικής αξίας χιλίων ευρώ (1.000 €) έκαστο

Το κεφάλαιο συνίσταται αποκλειστικά και στο σύνολό του από κεφαλαιακές εισφορές και καλύφθηκε ολοσχερώς από την μοναδική εταίρο με την καταβολή ποσού εκατό χιλιάδων (100.000 €) ευρώ

Ως μοναδικός διαχειριστής και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας για αόριστη διάρκεια η ιδρύτρια και μοναδική εταίρος η «Εταίρος» Καλλιόπη Χριστοφίδη του Χριστάκη και της Μαρίας